Bubamare

Neveliku dobnu razliku uspjeli smo premostiti individualnim pristupom svakom djetetu ponaosob.
Planiranje odgojno- obrazovnog rada prilagođeno je djeci i njihovim psihofizičkim mogućnostima. Pri realizaciji plana nije bilo nekih teškoća, odnosno većih odstupanja, osim onih aktivnosti koje su mijenjane s obzirom na interes djece.
Grupa je funkcionirala u manjim skupinama koje su formirala sama djeca prema svojim vlastitim interesima.
Uz manja odstupanja od socijalno prihvatljivog ponašanja uspjeli smo kod djece razviti socijalizaciju i empatiju.
Primjerenim odgojno- obrazovnim radom i programom nastojali smo utjecati na sva područja djetetova razvoja, a prije svega smo nastojali zadovoljiti potrebe djece. Djelovali smo na različite načine:
-kroz zadovoljavanje osnovnih tjelesnih potreba i brigu o zdravoj i raznovrsnoj prehrani kroz razne aktivnosti u sportskoj dvorani i pripremama za ručak, te aktivnosti vezane uz zdravu prehranu
-kroz poticanje na istraživački odnos prema prirodi i okolini kroz aktivnosti s neoblikovanim materijalom i igre vodom, te smo se na taj način uključili i u EKO aktivnosti s obzirom na ovogodišnji EKO program.
-kroz razvijanje realne procjene vlastitih mogućnosti i podnošenje neuspjeha kroz raznovrsne igre s pravilima.
-kroz usvajanje osnovnih pojmova o vremenskim uvjetima, padalinama i slično kroz promatranje i svakodnevni boravak u prirodi.
-kroz poticanje socijalnih vještina i razvijanje samokontrole tijekom izvođenja aktivnosti i slobodne igre po centrima.
-poticanjem na dijeljenje i suradnju i rješavanje sukoba bez nasilja i agresije.
-kroz poticanje na likovno izražavanje raznim likovnim tehnikama/ aktivnostima primjerenim za dob djece.
-kroz razvijanje i poticanje govora i bogaćenje rječnika raznim recitacijama, pjevanjem pjesmica, igrokazima i ono osnovno- čitanjem i prepričavanjem priča, čitanjem slikovnica…
-kroz poticanje kreativnosti glazbom i pokretom. 😉