Međunarodni EKO program-Eko Škole

Djeca predškolske dobi uče i spoznaju kroz igru tj. uče čineći i međusobno surađujući. To su komponente odgojno obrazovnog rada idealne za usvajanje ekoloških i drugih vrijednosti kod djece predškolske dobi.
Aktivnosti u dječjem vrtiću su uglavnom životno-praktične što daje poticaj za osmišljavanje dječjeg prostora za igru koji će biti zanimljiv, ugodan i poticajan za učenje i boravak u vrtiću.
Kako bi Eko – škole/ vrtići postali način življenja potrebno je poštivati zadane međunarodne smjernice i kriterije, a ugledni status Eko – škole/vrtića stječe se kroz četiri osnovna pravca:
• Prijava zasudjelovanje u program Eko-škole
• Izrada I provedba programa Eko – škole/vrtića
• Prijava za status Eko – škole
• Obnavljanje statusa Eko – škole/vrtića

Za uspješnu provedbu programa potrebno je provesti sedam koraka:

• Korak – osnivanje odbora Eko – škole
• Korak – ocjena stanja okoliša
• Korak – plan djelovanja ( izrada programa rada)
• Korak – praćenje stanja i ocjenjivanje
• Korak – rad prema nastavnom planu I programu
• Korak – obavješćivanje javnosti i uključivanje medija
• Korak – Eko – kodeks

CILJ PROGRAMA:

• Promicanje ekoloških spoznaja
• Ekološka edukacija djece s naglaskom na iskustvenom doživljaju
• Utvrditi probleme i mogućnosti rješavanja istih

SPOREDNI CILJEVI:
• Pozitivna interakcija s prirodnim okruženjem kao važan dio zdravog razvoja
• Stvaranje preduvjeta za poboljšanje kvalitete života
• Poticati razvoj osjećaja pripadnosti prirodi
• Izgrađivati pozitivan stav i odnos prema sebi
ZADAĆE:
• Poticati razvoj moralnih I duhovnih vrijednosti( poštivanje, odgovornost, divljenje, zahvalnost,…)
• Usvajati navike zdravog načina života
• Učiti o svijetu i životu neposrednim iskustvom
• Poticati razvoj samopouzdanja I inicijative u pronalaženju rješenja

PODRUČJE DJELOVANJA/ZADAĆE
AKTIVNOSTI
1.VODA :
Potreba I važnost vode kroz sve segmente života
• Istraživalačke aktivnosti sa vodom
• Racionalna potrošnja vode ( eko patrola u obilasku kupaonice)
• Eksperimenti I pokusi sa vodom ( zapisivanje rezultata pokusa)
• Šetnja do rijeke Česme – promatranje i proučavanje biljnog i životinjskog svijeta u vodi i oko nje
• Uključivanje roditelja, stručnjaka i ostalih članova društva u aktivnosti
• Postavljanje spremnika za kišnicu – korištenje kišnice za zalijevanje cvijeća
• Izrada instrumenta za mjerenje padalina
• Voda I higijena
• Globus I karta svijeta – odnos vode I kopna
• Život u akvariju
• Likovne aktivnosti – slikanje ledom u boji, likovni radovi djece raznim tehnikama ( iznošenje dojmova)
• Vodeno glazbalo
• Igre sa vodom( prelijevanje, mjerenjekoličine vode, bojanje vode, i sl.)
• Slatkovodna I morskavoda
• Vodestajačice i tekućice
• Obilježja za prepoznatljivost eko patrole

NOSIOCI
Ravnatelj,
odgojiteljii
ostaliuposlenicivrtića,
djecaovisno o temiprimjerenoj
dobi,
vanjskisuradnici,
ekopatrola
2.ENERGIJA:
Obnovljivi I neobnovljivi izvori energije
• Vrste energije:- prirodni, obnovljivi izvori energije;
– neobnovljivi I zvori energije
• Briga I odgovornost za energiju, njeno nastajanje I korištenje:
• Kroz aktivnosti pojasniti oblike energije ( sunce, voda, zrak, bio energija – izrada vjetrenjača, vodenica,..)
• Prvi ljudi I energija ( spiljska plemena I vatra)

3.ŽIVI SVIJET
Biljni I životinjski svijet I njihov utjecaj na život ljudi
• Upoznavanje zavičaja kroz četiri godišnja doba
• Biljke našega kraja
• Briga o biljkama u prostoru vrtića
Estetski doživljaj okoliša – uzgajanje cvijeća, briga o drveću,…
4.OTPAD
Pronalaženje zajedničkih načina za smanjenje onečišćenja i očuvanja Zemlje;
• Aktivnosti eko patrole vrtića – evidencija obilazaka i praćenje stanja okoliša – zabilješke – tabele, foto dokumentiranje,oglasne ploče, izrada karte sa koordinatama i izrada plana djelovanja
• Sakupljanje, selektiranje I zbrinjavanje otpada (papir, staklo, plastika, odjeća i obuća, i sl.)
• Eko kutić sa spremnicima za PET i staklenu ambalažu,baterije, papir, te kontejneri komunalnog poduzeća
• Koristiti novinski papir za kaširanje
• Izrada slika od suhog cvijeća i lišća
• Prikupljanje I iskorištavanje neoblikovanog materijala za aktivnosti, te stvaranje novih, upotrebljivih predmeta
• Iskorištavanje papira obostrano
• Organiziranje eko akcija – čišćenje igrališta, okoliša vrića i sl.
• Otpad – opasnost za zdravlje (razne životinje kao prenosioci bolesti)
• Stručna literatura, časopisi i priče na temu otpada

5.ZDRAV ŽIVOT
Navikavanje djece zdravom načinu života

• Projekti na temu prehrane ( pravilna I zdrava prehrana, tradicionalna jela I prikupljanje starih recepata
• Obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
• Izrada jelovnika u suradnji sa djecom
• Briga o svijesti o potrebi čuvanja hrane
• Briga o vlastitom zdravlju (osobna higijena, boravak na svježem zraku, izleti)
• Sportske aktivnosti ( obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana, sudjelovanje na sportskoj manifestaciji „Od kaptola do kaptola“, sudjelovanje na Olimpijskom festival dječjih vrtića BBŽ,)
6.OBILJEŽAVANJE EKOLOŠKIH DATUMA I UKLJUČIVANJE U EKO-AKCIJE

02.02. Dan zaštite močvara
22.02. Svjetski dan ekologije
22.03. Svjetski dan voda
22.04. Dan planeta Zemlja
03.05. Dan Sunca
26.4. Svjetski dan obnovljivih izvora energije
05.06. Dan zaštite okoliša
24.08. Dan zaštite roda

16.09. Dan zaštite ozona
22.09. Europski dan bez automobila
24.09. Međunarodni dan rijeke Drave
26.09. Dan čistih planina
04.10. Dan zaštite životinja
10.10. Dan zahvalnosti za plodove zemlje
15.10. Dan pješačenja
16.10. Dan hrane
20.10. Dan jabuka
17.11. Svjetski dan nepušača
29.12. Dan biološke raznovrsnosti

-izlet na kraju pedagoške godine,
-šetnja do rijeke Česme
-Odlazak do sela Vučani – upoznavanje sa mlinom-vodenicom i njenim radom
-Uključivanje u aktivnosti HPD Garjevica – ČAZMA:

-izložba gljiva
-čišćenje šumskih područja
-čišćenje izvora