o nama

Godine 1951. u Čazmi je započela organizirana briga o djeci predškolskog uzrasta u takozvanom Dječjem zabavištu(obdaništu) u kojem je radila odgojiteljica Lidija Podrug.
Prvobitna lokacija jedne odgojne skupine bila je u ondašnjem Zadružnom domu(današnja zgrada Centra za kulturu i Gradske uprave na Trgu Čazmanskog kaptola 13).
Tijekom godina među roditeljima je rastao interes za vrtić te je 1955. godine zaposlena još jedna odgojiteljica, Stanka Moguš.
S obzirom na povećanje broja djece u skupini, prostor u kojem su djeca boravila više nije zadovoljavao optimalne uvjete za boravak.
1958. godine dovršava se granja novog prostora za boravak djece koji se nalazi u ulici Alojza Vulinca, veličine od 220 četvornih metara. U tom prostoru danas se nalazi Gradska knjižnica Slavka Kolara. U dvorištu ispred tadašnjeg vrtića nalazile su se i razne sprave za igru na otvorenom.
U tom prostoru vrtić djeluje do preseljenja u novu zgradu 1986./1990. godine.
29. studenoga 1959. godine vrtić dobiva naziv Dječje zabavište „ Josip Radanović“.
U rujnu 1965. godine organi uprave iniciraju spajanje Dječjeg zabavišta „Josip Radanović“ Osnovnoj školi „Milan Novačić“ u Čazmi.
Tijekom narednih godina povećava se broj polaznika vrtića te se sukladno tome zapošljava još odgojiteljica.
Krajem 1980.-tih zapošljava se još odgojiteljica od kojih neke i danas rade u vrtiću.
80.tih godina zapošljava se i dio tehničkog osoblja čime se kvaliteta ustanove podiže na novu razinu.
Tijekom pregledavanja pedagoške dokumentacije utvrđeno je da se u raznim izvješćima navodi kako prostor s vremenom više ne zadovoljava potrebe s obzirom na broj polaznika te je 1983. godine izglasan samodoprinos za gradnju nove zgrade vrtića na današnjoj lokaciji.
Narednih godina rad se odvijao u „staroj“ zgradi i u „novoj“ zgradi do konačnog preseljenja svih odgojnih skupina na novu lokaciju u Ulicu braće Radića 1990. godine.
U pedagoškoj godini 1987./1988. započinje i program predškole kao minimalni program za djecu koje će krenuti u školu, a ne polaze vrtić.
1990. godine ustanova mijenja naziv u Dječji vrtić Pčelica Čazma i od tada vrtić aktivno sudjeluje u svim gradskim manifestacijama.
30. 10. 1997. godine Gradsko vijeće Grada Čazme na svojoj 5. Sjednici donosi Odluku o osnivanju Dječjeg vrtića Pčelica u Gradu Čazmi kao samostalne ustanove s osnovnom djelatnosti preškolskog odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršene tri godine života do upisa u osnovnu školu. Odlukom je predviđen desetsatni program za polaznike te minimalni program za djecu u godini prije upisa u školu. Tom je odlukom Grad Čazma preuzeo sve odluke o financiranju koje je do tada imao drugi osnivač. Za ravnateljicu je imenovana Marija Grabić, odgojiteljica u vrtiću.
2001. godine osniva se jaslička skupina, a 2010. godine završava se proširenje vrtića za jednu odgojnu skupinu i sportsku dvoranu.
2016. godine vrtić polazi 173 -oje djece, a potrebe za prostorom i dalje se povećavaju. Težimo i daljnjem povećavanju i napredovanju vodeći se našom MISIJOM I VIZIJOM.