Rano učenje engleskog jezika

U svrhu obogaćivanja redovnog programa odgoja i obrazovanja te pružanja djeci mogućnost stjecanja prijeko potrebnih znanja i vještina, u DV Pčelica nudimo i dodatni kraći program ranoga učenja engleskog jezika koji se uspješno provodi od 2013. godine. Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i športa i Agencije za odgoj i obrazovanje. Voditeljica programa ranoga učenja engleskog jezika je Ivana Markonić Đuran koja je završila dodatno obrazovanje na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu za voditelja programa ranoga učenja engleskog jezika. Važnost i potrebu govorenja engleskog jezika u današnje vrijeme ne treba posebno isticati, a predškolska je dob osobito povoljno razdoblje za usvajanje jezika zbog bioloških i psiholoških prednosti koje omogućuju lakše i brže usvajanje pravilnog izgovora , ritma i intonacije. Interes za kraći program ranoga učenja engleskoga jezika je uvijek veliki te je kroz ovih nekoliko godina od kako se provodi kraći program engleskoga jezika uspješno završilo 80-ak djece. Tijekom pedagoške godine 2015./16. program ranog učenja engleskoga jezika pohađalo je i uspješno završilo 29- ero djece. Program se temelji na usvajanju engleskoga jezika kroz igru, ples, pokret , priču i slično, a cilj mu je upoznati djecu s engleskim jezikom i kulturom kroz svakodnevne životne situacije i obilježavanje anglosaksonskih blagdana i običaja. Metode i oblici rada razvojno su primjereni i usklađeni s psihofizičkim mogućnostima i potrebama djece kao i suvremenim stručni i znanstvenim spoznajama kroz teme i sadržaje koji su usklađeni i s temama redovnog programa vrtića. Koristeći suvremenu stručnu literaturu i didaktička sredstva namijenjena ranom usvajanju engleskoga jezika program obuhvaća razne teme i sadržaje bliske i zanimljive djeci, kao npr. to sam ja, ja i moja obitelj, moja okolina, prijatelji, igračke, promet i sl.