Misija i vizija

MISIJA: Kontinuirano stvaranje uvjeta za kvalitetan odgoj i obrazovanje djece, uklapajući se i koristeći prednosti okruženja u kojem živimo, rukovodeći se i novim kretanjima i saznanjima na području predškolskog odgoja.
VIZIJA: Užoj i široj zajednici približiti vrijednost i značaj ranog odgoja i obrazovanja da smo vrtić u kojem djeca žele boraviti te da surađujemo s roditeljima uvažavajući ih i educirajući ih.