WEB_Prijavnica, inicijalni upitnik i privole

WEB_Prijavnica, inicijalni upitnik i privole