Za čazmanske mališane zajedno

Održana početna konferencija za projekt „Za čazmanske mališane zajedno“.